matematik top

Matematikbøger til alle Danmarks skoler i Videnskabsår22-samarbejde

Videnskabsår22 udgiver i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening bogen Matematik Og Videnskab i anledning af Matematikkens Dag 2022. Bogen bliver i år gratis tilgængelig for alle landets skoler.

Matematikkens Dag arrangeres årligt af Danmarks Matematiklærerforening, der organiserer lærere i matematikundervisning i grundskolen og udgiver materialer til brug i undervisningen. Foreningen udgiver i anledning af Matematikkens Dag hvert år en ny bog med inspiration og matematikopgaver til alle grundskolens klassetrin. Den tager hvert år udgangspunkt i et nyt tema, som i anledning af Videnskabsår22 er matematikkens anvendelse i videnskaben – med en nysgerrig, undersøgende tilgang.

Videnskabsår22’s samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening ligger direkte i forlængelse af vores fokus på afhængighed af grundforskning – en forskningstilgang, der søger ny viden og bredere forståelse af verden uden et specifikt forskningsmæssigt mål.

Videnskabsår22 ønsker med Matematikkens Dag og bogen Matematik Og Videnskab at inspirere grundskoleelever til at være nysgerrige på matematik og stille spørgsmål.

På den måde sætter Videnskabsår22 fokus på grundforskning hos grundskoleelever – den unge del af befolkningen, som er Danmarks fremtid. Det er en del af indsatsen for at overbevise både ledere og borgere – i dette tilfælde de unge – om hvor afhængige vi er af grundforskning for en mere bæredygtig fremtid.

Matematikkens Dag finder sted 17. november.

Del denne side

Seneste nyheder

Luk